Blauwborst

Een blauwborst. Fotograaf: Hillebrand Keun

Eigenlijk had de blauwborst de nationale vogel moeten zijn. Hij heeft alles wat aan Nederland doet denken. Hij broedt in natte biotopen en zijn borst is ook nog eens rood-wit-blauw. Het is een van de meest fotogenieke vogelsoorten en gelukkig niet heel zeldzaam, anders zou je zijn zang niet meer kunnen horen door de ratelende fotocamera’s.

Zang

Die zang begint aarzelend, met horten en stoten, als een oldtimer die moet worden aangeslingerd. Daarna versnelt de zangstrofe en gaat over een stotterend geheel van fluittoontjes, rollers, raspende tonen en toonloos geknisper, dit alles met grote toonhoogteverschillen en in een matig tempo. Elke strofe is anders en strofen zijn vrij lang: minimaal een seconde of acht, met uitlopers naar 20 seconden. Als de blauwborst goed op dreef is, zingt de hij daardoor bijna continu. De zang bevat veel imitaties van andere (riet)vogels.

 

Henk Meeuwsen and others

Blauwborst, zang

Zangactiviteit

Roep

Bij opwinding of alertheid roepen blauwborsten een vrij kort zuiver hwiet?

Henk Meeuwsen and others

Blauwborst, zang

Als contact-alarmroep heeft de blauwborst een smakkend tsjak (‘draad tegen vlaggenmast’).

Vaak worden beide roepen gecombineerd.

Henk Meeuwsen and others

Blauwborst, zang

Gedrag

De blauwborst zingt goed zichtbaar op een hoge zangpost: vaak een struik in het riet. Tijdens het zingen zie je de witte borstvlek groter en kleiner worden. Hij heeft soms ook een korte baltsvlucht waarbij hij dan vaak weer op dezelfde top of zijtak neerdaalt.

Interessante informatie & weetjes

  • De blauwborst is naast familie van de nachtegaal en behoort tot hetzelfde geslacht.
  • Tijdens de trek komt soms de roodgesterde blauwborst Luscinia svevica svevica voor. Deze ondersoort broedt in Scandinavië.

Gelijkende soorten

Het aarzelende begin van de zang is hoogstens met dat van de graszanger of graspieper te verwarren. Maar de rest van de strofe en de biotoop nemen elke verwarring weg.